Aktualności

MYŚLI NA WIELKI POST - 28.03-04.04

dodane: 26 marca 2021 10:15

28.03.2021 

Każdego człowieka, którego spotykasz, oddawaj Mi, módl się i ofiaruj za niego, aby żadna chwila twego życia nie była zmarnowana.

Jeśli nie możesz tego uczynić przed spotkaniem i w trakcie, czyń bezpośrednio po tym.

Ale przecież oddanie kogoś czy czegoś, polecenie Mi go i służenie sobą w jego intencji nie wymaga czasu. Wymaga raczej czujnej uwagi. I stałego nastawienia serca, że wszystko jest dla życia we Mnie, dla miłości. I że ty możesz wiele uczynić chęcią pomagania ludziom i życzliwością wobec nich.

Nie zrażaj się żadną nędzą ludzką – kochaj ich i pragnij, abym ich wydobył ku światłu miłości.

Świadectwo, nr 673 (fragment)

 

29.03.2021

Życie na ziemi nie jest przyjemnością, ale koniecznością. Trzeba je przyjmować z poddaniem, nadzieją i miłością. Jesteś w drodze do Mnie. A droga to trud, cierpienia, nieco radości i niewiele odpoczynku, tęsknota.

Głównie trud posuwania się w czasie i przestrzeni oddzielających ode Mnie.

Zmęczenie i trud są coraz większe, ale spotkanie ze Mną coraz bliższe. I trzeba wytrwać niezależnie od okoliczności.

Ja czuwam nad tobą i przecież wiesz, dokąd idziesz, i jak cenne jest każde cierpienie ofiarowane Mi z miłością – i każdy trud.

Miłość Moja będzie cię niosła – przylgnij do Mojego Serca. Ja niosę ból każdego Mojego dziecka, niosę ból całego świata.

Jeśli chcesz otrzymać to, czego pragniesz – potrzebna jest kategoryczność ascezy – i to wielka.

Świadectwo, nr 679 (fragment)

 

30.03.2021

- Jak odpowiadać na zbytnią ciekawość ludzi?

- Milczeniem lub zmianą tematu. W żadnym wypadku nie należy mówić nieprawdy. 

Prawdomówność nie polega na mówieniu wszystkiego, ale na mówieniu prawdy tyle i tam, gdzie trzeba. Powinna więc łączyć się z roztropnością.

Świadectwo, nr 338 (fragment)

 

31.03.2021

Chcę, abyś powróciła do Mojego domu z pełnymi dłońmi i poczuciem spełnionego obowiązku. Taki powrót tylko jest szczęśliwym powrotem. Wówczas z radością i bez wstydu zasiądziesz ze Mną do stołu, by cieszyć się tym, co przygotowałem.

Czy wiesz, jak czują się ci, którzy przychodzą z pustymi dłońmi i świadomością zmarnowania moich darów i swojej szansy?

Nie warto ani za cenę lenistwa w sferze działania między ludźmi, ani za cenę lenistwa i wygodnictwa duchowego.

Za wielkie wartości trzeba dać wielką cenę trudu, wytrwałości i cierpienia…

Tego wszystkiego pragniesz, ale twoje pragnienie chwilami znika. 

Czy wiesz, jak wielkie łaski otrzymują ci, którzy potrafią pragnąć? Którzy całą swoją energię i siłę duchową zamieniają w pragnienie?

Są w stanie rzeczywiście poruszać górę – górę zła pleniącego się wśród ludzi. 

Świadectwo, nr 170 (fragment)

 

01.04.2021 Wielki Czwartek

Zmysły nie są narzędziem poznawania Prawdy. To, co istnieje w czasie, nie może zbliżyć się do tego, co wieczne.

Wieczną Prawdę poznaje się wieczną duszą.

Jeśli doskonalisz swoją duszę i posługujesz się nią w poszukiwaniu Prawdy – będziesz ją znajdować coraz obficiej.

I będzie to poznanie bardziej rzeczywiste niż poznanie zmysłowe.

Zmysłami poznaje się to, co materialne. Duszą to, co duchowe. Pomyłką i błędem jest używanie zmysłów do poznawanie Mnie.

Zmysły mogą być jedną z przyczyn pójścia za Mną. W drodze są już nieprzydatne. (…)

Rozum nie zawsze jest przydatny. Wiara nie wymaga rozumu, choć może z niego korzystać. Równie częste są przypadki, gdy rozum przeszkadza, jak te, gdy pomaga. (…)

Miłość nie znosi zniewolenia. Cenne jest to, co dobrowolne. Decyduje twoja wola. Ona jest przed rozumem i przed uczuciem. Ćwicz zatem wolę. Rób to w wiecznym teraz i poddaj ją żądaniem twojej duszy, w której jestem źródłem życia.

Świadectwo, nr 179 (fragmenty)

 

02.04.2021 Wielki Piątek

- W chwili ukrzyżowania byłeś cały bólem i miłością.

- Nie tylko wtedy. Ale miłość była o wiele większa niż ból. Jeśli całkowicie oddasz Mi swój ból, napełnię cię miłością większą od niego. 

Świadectwo, nr 688 (fragment)

 

03.04.2021 Wielka Sobota

- W pustce trwania spotykam się z Tobą.

- Im większa pustka, tym większa zasługa twoja, jeśli wytrwasz.

Świadectwo, nr 690 

- Jest zupełny chaos we mnie.

- Musisz to przetrwać.

Świadectwo, nr 691 

04.04.2021 Wielkanoc

- Uczucia są uważane za zły motyw pójścia za Tobą. Mówi się tylko o poznaniu i woli.

- Na początkowym etapie pójścia za Mną ten motyw jest lepszy, bo jest bardziej stabilny.

Uczucia mogą być motywem na skutek Mojej łaski zbliżenia – spotkania ze Mną bezpośrednio. Wtedy dominują uczucia, ale jest też poznanie.

Gdy daję łaskę odczucia Mej obecności i tego, Kim jestem, decyduje uczucie miłości i zachwyt. Ale głównie miłość. Ona jednak może stać się nietrwała, gdy łaska spotkania minie.

Nazywacie to pustynią. Wtedy decyduje rozum i wola. Nie ma uczuć. A mogą być nawet negatywne.

W wielkich próbach nie można nawet opierać się na rozumie, bo odjęte bywa jego światło. Pozostaje wtedy tylko wola jako jedyny motyw. Ona zatem jest najważniejsza. Ją należy ćwiczyć i jej zawierzać w oparciu o Moją pomoc. Jej ufać także wtedy, gdy wydaje się, że tej pomocy nie ma.

Takie trwanie wbrew odczuciom lub nawet rozumowi jest najcenniejsze, bo najtrudniejsze. Niewielu na nie stać.

Świadectwo, nr 147 (fragment) 

Wszystkie cytaty, użyte w naszym wielkopostnym cyklu refleksji, pochodzą z:

Alicja Lenczewska Słowo pouczenia, Wydawnictwo Agape, wyd. II, Poznań 2020

Alicja Lenczewska Świadectwo, Wydawnictwo Agape, wyd. II, Poznań 2020


Może warto udostępnić znajomym?
Msze święte
1.04 (poniedziałek) 8:00, 10:00, 20:00*
2.04 (wtorek) 8:00
3.04 (środa) 8:00, 10:15*
4.04 (czwartek) 8:00, 8:30*
5.04 (piątek) 8:00
7.04 (niedziela) 8:00, 10:00, 11:00, 13:30*
8.04 (poniedziałek) 7:00*, 8:00, 8:45*, 9:30*
9.04 (wtorek) 6:30*, 8:00, 12:45*, 13:45*
10.04 (środa) 3:30*, 8:00, 12:00*
11.04 (czwartek) 8:00, 10:00*
12.04 (piątek) 8:00, 10:00*
13.04 (sobota) 10:00*
14.04 (niedziela) 6:45*, 8:00, 10:00, 11:00
15.04 (poniedziałek) 8:00, 10:00*, 11:00*, 12:15*
16.04 (wtorek) 4:00*, 8:00, 10:15*, 17:20*
17.04 (środa) 8:00*
18.04 (czwartek) 8:00, 12:30*, 18:30*
19.04 (piątek) 15:30*
20.04 (sobota) 9:00*
21.04 (niedziela) 8:00, 10:00, 11:00, 15:30*, 18:15*
22.04 (poniedziałek) 10:00*, 11:00*, 13:00*
23.04 (wtorek) 7:00*, 10:15*
24.04 (środa) 6:00*, 10:00*
25.04 (czwartek) 7:15*, 14:15*
26.04 (piątek) 3:30*, 14:00*, 19:00*, 20:00*
27.04 (sobota) 7:30*
28.04 (niedziela) 8:00, 10:00, 11:00, 15:30*
29.04 (poniedziałek) 10:15*, 11:00*, 13:45*
30.04 (wtorek) 13:15*
1.05 (środa) 9:30*, 10:15*
3.05 (piątek) 8:00, 10:00, 13:15*
5.05 (niedziela) 8:00, 10:00, 11:00
8.05 (środa) 6:00*
12.05 (niedziela) 8:00, 10:00, 11:00
14.05 (wtorek) 10:00*
15.05 (środa) 9:50*, 10:30*
17.05 (piątek) 19:30*
19.05 (niedziela) 8:00, 10:00, 11:00
20.05 (poniedziałek) 10:15*
21.05 (wtorek) 5:00*, 13:45*
22.05 (środa) 5:45*
24.05 (piątek) 10:15*
25.05 (sobota) 11:45*
26.05 (niedziela) 8:00, 8:45*, 10:00, 11:00
30.05 (czwartek) 8:00, 10:00, 11:00
31.05 (piątek) 6:30*, 15:30*
3.06 (poniedziałek) 11:00*, 12:30*
4.06 (wtorek) 6:30*, 13:30*, 18:15*
17.06 (poniedziałek) 9:45*
25.06 (wtorek) 9:00*
26.06 (środa) 6:00*, 10:00*
29.06 (sobota) 6:00*

* - msza św. grupy pielgrzymkowej

Msze św. odprawiane są w kaplicy ogólnodostępnej.