Aktualności

MYŚLI NA WIELKI POST - 21-27.03

dodane: 19 marca 2021 09:38

21.03.2021 

- Czekałem, aż zaczniesz rozmowę.

- Ojcze, ja muszę najpierw uspokoić i poukładać wszystko w sobie.

- Nie musisz. Będzie lepiej, jeśli staniesz z tym wszystkim przede Mną i Mnie powierzysz. Zrobię to lepiej i będę się cieszył twoją dziecięcą ufnością i bezradnością. 

Ja chcę kształtować wszystko, co ciebie dotyczy. (…) Przecież wiesz, kim jestem, i wiesz, że cokolwiek uczynię, będzie najlepsze i najdoskonalsze.

Alicja Lenczewska "Świadectwo", nr 384 (fragmenty)

 

22.03.2021

- Myślę o ludziach, którzy zginęli podczas eksplozji niedaleko stąd. Dlaczego w taki sposób?

- Każdego zabieram, gdy przyjdzie na niego czas. Sposób ma związek z jego życiem. Zarówno śmierć, jak i ocalenie, jest znakiem dla innych.

Nie przerażaj się sposobem, w jaki zabieram. Śmierć jest tylko przejściem.

- A cierpienie przedtem?

- Jest łaską i jedyną możliwością powrotu do Mnie. Niekiedy trzeba wielkiego cierpienia i wielkiej grozy, by ktoś wrócił

Wszystko, cokolwiek czynię, czynię z miłości i dla zbawienia dzieci Moich.

Alicja Lenczewska "Świadectwo", nr 386 (fragmenty)

 

23.03.2021

- (…) Do Mojego cierpienia Was dopuszczam i Mnie pomagacie w Moim posłannictwie, jakie dał Mi miłujący Ojciec. Miłość Moja dała to cierpienia wam i jest to dar cenniejszy niż uznanie całego świata.

Ufaj, Moje dziecko, po łzach będzie radość. Bądź cierpliwa. Nie przynaglaj tego, co musi dojrzewać w czasie. Między ziarnem a owocem potrzebny jest czas, bo inaczej owoc się nie rozwinie do swej pełni lub wcale go nie będzie.

Alicja Lenczewska "Świadectwo", nr 548 (fragment)

 

24.03.2021

Działanie ludzkie – każdego z Was – nieuzgodnione w sercu ze Mną nie jest dobrem. A to, co nie jest dobrem, jest złem. Nie ma czynów neutralnych. Nie ma sytuacji neutralnych – nijakich. Zawsze, w każdym momencie życia trzeba wybierać: albo ze Mną, albo nie.

Samodzielność jest odrzuceniem Mnie. I jest złudzeniem, bo człowiek nigdy nie jest samodzielny. Samodzielny – to znaczy: działający beze Mnie. A skoro beze Mnie, to z inspiracji szatana. Żaden człowiek nigdy, niczego nie uczynił sam. Cokolwiek uczynił, uczynił to z Mojej inspiracji albo z inspiracji szatana.

Alicja Lenczewska "Świadectwo", nr 595 (fragment)

 

25.03.2021

Najbardziej bolesne pomyłki są wtedy, gdy ktoś pragnie działać dla Mnie, ale nie liczy się z Moją wolą, bo wydaje mu się, że wie i potrafi sam ustalić, co jest dobre – co jest zgodne z Moją wolą.

To częsty błąd Moich sług. To błąd pychy polegający na przypisywaniu sobie umiejętności rozeznania. 

O rozeznanie trzeba prosić, i to prosić z pozycji, że się nic nie wie. Bo rzeczywiście tak jest.

Z chwili na chwilę trzeba prosić, czuwać, trwać we Mnie i pytać.

Mieć oczy otwarte na skutki swych czynów i uszy na głos Mojej oceny.

Pokora to ciągła zależność ode Mnie, wynikająca z potraktowania na serio Moich słów, że nic beze Mnie nie możecie uczynić (zob. J 15, 5b) – nic dobrego. Dlatego tak cenna jest droga dziecięctwa Bożego.

Alicja Lenczewska "Świadectwo", nr 595 (fragment)

 

26.03.2021

Nikomu nie daję cierpienia ponad siły. Daję tyle, ile jest niezbędne do zbudowania. Nie bój się cierpienia ani swojego, ani czyjegoś. Jest bardzo potrzebne i korzystne. Zrozumiesz to kiedyś.

Kocham was, Moje dzieci, i tak bardzo pragnę waszego szczęścia. 

Alicja Lenczewska "Świadectwo", nr 598 (fragment)

 

27.03.2021

- Mimo rozmów z Tobą, Ojcze, żyję w mroku i poruszam się po omacku. W konkretnych sytuacjach nie ma Twej odpowiedzi lub jest nieokreślona. Tak często nie wiem nic…

- Drogie dziecko, tak musi być.

Po pierwsze, gdybyś wszystko wiedziała, zniszczyłaby cię pycha. A Ja nie chcę do tego dopuścić. Nie jesteś jeszcze na tyle pokorna, bym mógł dać ci dar jasnowidzenia.

Po drugie: jaki byłby twój wybór?

Zasługa życia to właściwy wybór – wielokrotnie, każdego dnia, bez przerwy.

Gdybym Ja dyktował ci wszystko, zabrakłoby twych zasług.

Ja daję zasady postępowania, wyjaśniam przyczyny, ukazuję zło i dobro.

Podtrzymuję, podnoszę, prowadzę. Nie mogę jednak iść za ciebie. Niezbędny jest twój wysiłek stawiania kroków, trud i dobre chęci, upór niezależny od okoliczności. 

Nade wszystko potrzebna jest ufność, choć droga twoja jest niezbyt widoczna. Z ufnością musisz stawiać kroki także po omacku, wierząc w Moją pomoc.

Alicja Lenczewska "Świadectwo", nr 182 (fragment)


Może warto udostępnić znajomym?
Msze święte
4.06 (niedziela) 8:00, 10:00, 11:00
7.06 (środa) 9:00*, 14:30*
8.06 (czwartek) 8:00, 10:00, 11:00
9.06 (piątek) 10:00
11.06 (niedziela) 8:00, 10:00, 11:00
15.06 (czwartek) 15:30*
17.06 (sobota) 11:30
18.06 (niedziela) 8:00, 10:00, 11:00
19.06 (poniedziałek) 8:00*
20.06 (wtorek) 15:40*, 19:15*
25.06 (niedziela) 8:00, 10:00, 11:00
26.06 (poniedziałek) 10:45*
27.06 (wtorek) 3:00*
28.06 (środa) 11:15, 20:30*
1.07 (sobota) 9:30, 20:30*
2.07 (niedziela) 3:00*, 8:00, 10:00, 11:00
3.07 (poniedziałek) 7:30*
4.07 (wtorek) 9:30*
5.07 (środa) 20:30*
6.07 (czwartek) 15:00*
7.07 (piątek) 19:15*
9.07 (niedziela) 8:00, 10:00, 11:00
11.07 (wtorek) 12:30*
15.07 (sobota) 14:30*, 20:30*
16.07 (niedziela) 8:00, 10:00, 11:00
23.07 (niedziela) 8:00, 10:00, 11:00
24.07 (poniedziałek) 5:00*, 7:00*
25.07 (wtorek) 6:30*
30.07 (niedziela) 8:00, 10:00, 11:00
7.08 (poniedziałek) 5:20*
10.08 (czwartek) 11:00*
2.09 (sobota) 6:30*
4.09 (poniedziałek) 4:30*
6.09 (środa) 11:00*
7.09 (czwartek) 10:00
12.09 (wtorek) 11:00*
19.09 (wtorek) 10:00*
23.09 (sobota) 11:45*
26.09 (wtorek) 10:00*
4.10 (środa) 5:00*, 20:15*
12.10 (czwartek) 5:00*
21.10 (sobota) 22:30*

* - msza św. grupy pielgrzymkowej

Msze św. odprawiane są w kaplicy ogólnodostępnej.