Aktualności

MYŚLI NA WIELKI POST - 14-20.03

dodane: 15 marca 2021 14:01

14.03.2021

Trzeba być obydwiema jednocześnie: Marią wobec Mnie, Martą wobec ludzi.

Alicja Lenczewska "Słowo Pouczenia", nr 239

 

15.03.2021

Znam twoje serce i raduję się nim, takim umęczonym, samotnym wśród ludzi. Ale trzeba, abyś im służyła, nie zważając na siebie, żebyś zatroskanie swoje kierowała na ich biedę, zagubienie, cierpienia. Bo też cierpią, szukając po omacku i chwytając to, co nie ma wartości, ...co niszczy jakże często.

Alicja Lenczewska "Słowo Pouczenia", nr 469 (fragment)

 

16.03.2021

W słowie, które dałem ci (Mk 10, 21), nie chodzi o rzeczy materialne, ale o całość twego życia, o myśli, intencje, pragnienia, zatroskanie.

Ubodzy to nie tylko ci, którzy wyciągają rękę po jałmużnę, a przede wszystkim ci, którzy nie posiadają dóbr wiecznych, bo ich nie chcą, bo odeszli ode Mnie, bo nie lekceważą, a żyją wyłącznie według pożądliwości swoich i podszeptów szatana.

Oni są najubożsi: trwonią swoje życie z dnia na dzień. Niszczą miłość, którą im daję, niszczą siebie. Tym rozdawaj swoje siły, swój czas, swoje dobra duchowe.

Daję ci to wszystko, abyś im rozdawała szczodrze i bez ograniczeń.

Alicja Lenczewska "Słowo Pouczenia", nr 485

 

17.03.2021

Eskalacja zła musi się wypełnić. Tak, jak wypełniła się wobec Mnie dwa tysiące lat temu, tak teraz dąży do pełni wobec Mojego Kościoła i wobec wielu wiernych dzieci Moich.

Potem będzie cud zmartwychwstania wiary i miłości, gdy wkroczę z mocą, by położyć kres panowaniu szatana i sług jego.

Trzeba więc trwać w miłości i pokoju serca i z matczyną czułością oddawać Mi zagubione dzieci Moje.

Alicja Lenczewska "Słowo Pouczenia", nr 471

 

18.03.2021

Z wielką troską i bólem patrzę na to, co czyni świat, jak oddala się ode Mnie.

Wielu ludziom możesz pomóc, modląc się za nich i powierzając Mi ich. Zwłaszcza ich cierpienia, aby w pełni były owocne dla ich zbawienia i życia we Mnie.

Jedni drugich brzemiona noście - tak powiedziałem i tak wspólnie budujcie królestwo Moje w sercach i na świecie.

Alicja Lenczewska "Słowo Pouczenia", nr 478 (fragment)

 

19.03.2021

Ciało i cały pobyt na świecie dane są po to, aby dusza osiągnęła szczęśliwość w życiu wiecznym. Są one drogą, którą trzeba przebyć, powracając do domu Ojca.

Najważniejszy jest powrót - wszystko inne jest przygotowaniem do rzucenia się w otwarte ramiona Boga.

Moja Krew sprawia, że powrót ten jest możliwy - jak krew baranka w Egipcie chroni przed śmiercią i zabezpiecza na drogę do Ziemi Obiecanej.

Alicja Lenczewska "Słowo Pouczenia", nr 487 (fragment)

 

20.03.2021

W trojaki sposób ludzie reagują na sytuacje trudne zawierające element zła i bólu:

- odpowiadają buntem i złością,

- uciekają,

- przyjmują w duchu ekspiacji w jedności ze Mną i ofiarują swoje cierpienie za bliźnich - szczególnie za tych, którzy są przyczyną ich cierpienia.

Ta trzecia droga prowadzi do zbawienia wszystkich uczestników cierpienia: tych, którzy je zadają, i tych, którzy przejmują. I jest to droga pozbawiona egoizmu i pragnienia zemsty. Jest drogą czystej miłości - Moją drogą.

Kto pragnie być Moim uczniem i Moim apostołem, musi przyjąć tę trzecią drogę walki ze złem. To droga walki ze złem przede wszystkim w sobie - a poprzez to, także ze złem przychodzącym z zewnątrz jako próba. Zło docierające z zewnątrz dopuszczane jest w celu ujawnienia twego wewnętrznego zła, którego nie chcesz dostrzec.

Alicja Lenczewska "Słowo Pouczenia", nr 117 (fragment)


Może warto udostępnić znajomym?
Msze święte
1.05 (środa) 8:00*, 9:30*, 10:15*, 13:00*
3.05 (piątek) 8:00, 10:00, 13:15*
5.05 (niedziela) 8:00, 10:00, 11:00, 13:00*
6.05 (poniedziałek) 8:00
7.05 (wtorek) 8:00, 13:15*, 14:00*, 14:45*
8.05 (środa) 6:00*, 8:00, 14:00*
9.05 (czwartek) 7:00*
10.05 (piątek) 8:00, 10:00*
11.05 (sobota) 7:40*
12.05 (niedziela) 8:00, 10:00, 11:00
13.05 (poniedziałek) 8:00, 11:30*
14.05 (wtorek) 8:00, 10:00*
15.05 (środa) 8:00, 9:50*, 10:30*, 14:30
16.05 (czwartek) 8:00
17.05 (piątek) 8:00, 13:00*, 19:30*
18.05 (sobota) 13:00*
19.05 (niedziela) 8:00, 10:00, 11:00
20.05 (poniedziałek) 8:00, 10:15*, 20:30*
21.05 (wtorek) 5:00*, 7:00*, 8:00, 13:45*
22.05 (środa) 5:45*, 7:30*
23.05 (czwartek) 8:00
24.05 (piątek) 8:00, 10:15*
25.05 (sobota) 11:45*
26.05 (niedziela) 8:00, 8:45*, 10:00, 11:00
30.05 (czwartek) 8:00, 10:00, 11:00
31.05 (piątek) 6:30*, 15:30*
2.06 (niedziela) 8:00, 10:00, 11:00
3.06 (poniedziałek) 11:00*, 20:00*
4.06 (wtorek) 6:30*, 13:30*, 18:15*
5.06 (środa) 12:00*
8.06 (sobota) 7:45*, 9:15*
9.06 (niedziela) 8:00, 10:00, 11:00
16.06 (niedziela) 8:00, 8:45*, 10:00, 11:00
17.06 (poniedziałek) 9:45*
18.06 (wtorek) 18:30*
22.06 (sobota) 4:30*, 7:30*
23.06 (niedziela) 6:45*, 8:00, 10:00, 11:00
24.06 (poniedziałek) 4:30*
25.06 (wtorek) 7:00*, 9:00*
26.06 (środa) 6:00*, 6:45*, 10:00*
27.06 (czwartek) 8:00*
28.06 (piątek) 6:00*
29.06 (sobota) 6:00*, 9:30*, 11:15*
30.06 (niedziela) 8:00, 10:00, 11:00

* - msza św. grupy pielgrzymkowej

Msze św. odprawiane są w kaplicy ogólnodostępnej.